Na czym polega konsumencka pożyczka lombardowa?

na czym polega pożyczka lombardowa

Szybkim sposobem na pozyskanie gotówki jest konsumencka pożyczka lombardowa pod zastaw. Wystarczy odwiedzić lombard i zostawić daną rzecz pod zabezpieczenie pożyczki na określonych w umowie warunkach. Pożyczkodawca po wycenie towaru i spisaniu umowy z pożyczkobiorcą udziela pożyczki w określonej kwocie i na określony czas. Definicję pożyczki lombardowej znajdziemy w ustawie z 14 kwietnia 2023r o konsumenckiej pożyczce lombardowej. W ustawie opisane są zasady udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej. Aby klient otrzymał pożyczkę lombardową musi przyjść do lombardu z zabezpieczeniem. Pożyczkodawca wycenia wartość przedmiotu i informuje pożyczkobiorcę jakiej kwoty może mu udzielić pod to zabezpieczenie i na jaki czas. Jeżeli pożyczkobiorca nie dotrzyma terminu zwrotu pożyczki, to zgodnie z umową lombardową pożyczkodawca będzie mógł sprzedać przedmiot należący do pożyczkobiorcy. Zazwyczaj konsumencka pożyczka lombardowa udzielana jest do 65% wartości zabezpieczenia przedmiotu. Koszt konsumenckiej pożyczki lombardowej nie może być większy niż 45% wartości kwoty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest ustalane na podstawie stopy referencyjnej NBP.

Umowa pożyczki lombardowej- najważniejsze informacje

W ustawie o pożyczce lombardowej znajdziemy informacje jakie powinny znajdować się w umowie o pożyczce lombardowej. Najważniejsze informacje które powinny znaleźć się w umowie lombardowej to;

–  dane klienta ( imię, nazwisko, adres i numer telefonu)

–  przedmiot zabezpieczenia( opis przedmiotu i jego wartość)

– kwota udzielonej pożyczki i całkowita kwota do spłaty

– skutki spłaty pożyczki w określonym terminie

– dane pożyczkodawcy ( nip, adres siedziby firmy, numer wpisu w rejestrze KNF)

Więcej szczegółowych informacji znajdziemy w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023r o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Do umowy pożyczki warto dołączyć zdjęcia przedmiotu, który będzie zabezpieczeniem umowy. W ustawie w formie załącznika znajdziemy również formularz informacyjny dotyczący umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Załącznik zawiera najważniejsze informację dotyczące pożyczki lombardowej. Jeśli okaże się że pożyczkobiorca będzie miał problem z oddaniem pożyczki w określonym czasie to warto wcześniej poinformować o tym fakcie pożyczkodawcę.

Imperiumfinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter