Czym jest sankcja kredytu darmowego?

sankcja kredytu darmowego

Sankcja Kredytu Darmowego

Sankcja kredytu darmowego chroni nas przed nieuczciwymi instytucjami bankowymi i firmami pożyczkowymi. Dotyczy ona każdej sytuacji, kiedy kredytodawca działa niezgodnie z przepisami i mamy naliczone zawyżone koszty kredytu. Instytucje finansowe muszą działać zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, w innym przypadku kredytobiorca może złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego. Wtedy koszty kredytu spadają nam do pożyczonego kapitału, czyli do zera. Musimy oddać tylko pożyczony kapitał. Kredyt staje się darmowy, ponieważ bank musi zwrócić pobraną od nas prowizję i odsetki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Jak złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego i kto może z niej skorzystać?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim konsument musi złożyć wniosek, jeżeli chce skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Wniosek musi być złożony w wersji papierowej i dostarczony do banku, w którym wnioskujemy o sankcję kredytu darmowego. Darmowy wzór wniosku o sankcję kredytu darmowego znajdziemy w internecie. Na wniosku musimy wskazać nasze dane osobowe, numer umowy kredytowej i nasze żądania dotyczące skorzystania z sankcji. Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego musimy również spełnić określone warunki.
Najważniejsze informację dotyczące sankcji;

– wartość kredytu nie przekracza kwoty 255 500 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie,

– instytucja finansowa naruszyła przepisy zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim i kredytobiorca jest w stanie przedstawić dowody,  

Najważniejsze informację dotyczące sankcji kredytu darmowego

W ramach przygotowań o sankcję kredytu darmowego należy przede wszystkim dogłębnie przeanalizować – pod kątem przepisów powszechnie obowiązującego prawa – treść tej umowy oraz wszelkie dokumenty, jakie zostały do niej załączone. Musimy pamiętać, że o kredyt darmowy możemy się ubiegać maksymalnie w ciągu roku od dnia wykonania umowy przez instytucję.Po upływie tego terminu przedmiotowe uprawnienie wygasa. Dlatego im szybciej kredytobiorca skorzysta z przysługujących mu praw, tym większe szanse na kredyt darmowy. W przeciwnym wypadku może okazać się, że możliwość skorzystania z sankcji wygaśnie i zamknie nam drogę do skorzystania z kredytu darmowego.

ImperiumFinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter