Jak jest liczona zdolność kredytowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Jak jest liczona zdolność kredytową dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Coraz częściej spotykamy Klientów ubiegających się o kredyt, którzy otrzymują dochody z własnej działalności gospodarczej. W śród dużych firm również popularna stała się umowa zatrudnienia B2B. B2B to umowa cywilnoprawna, która jest zawierana między dwiema firmami (ang. Business to Business), w której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia określonego rodzaju usług. Usługi te można wykonywać po założeniu działalności gospodarczej a rozliczenie następuje na podstawie faktury.

Zdolność kredytowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej daje nam większą swobodę , przestrzeń, sami podejmujemy decyzję i wdrażamy nowe produkty dla Klientów. Nikt nas nie krytykuje i nie ocenia. Naszą ofertę weryfikuję rynek konsumentów- jeśli Klienci będą zadowoleni , to Nasza firma będzie się rozwijała.

Jeśli wnioskujemy o kredyt i otrzymujemy dochód z  działalności gospodarczej to bank zaakceptuje nasze dochody. Głównym kryterium, które będzie brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej firmy jest zestawienie przychodów i rozchodów firmy ponoszonych w każdym miesiącu. Nie możemy sobie pozwolić na stratę za ubiegły rok podatkowy, ponieważ bank nie zaakceptuje nam straty. Na zdolność kredytową wpływa również branża, w której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz czas jej prowadzenia. Minimalny czas prowadzenia działalności to 6 miesięcy. Musimy posiadać zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i urzędzie skarbowym. Dla banków najistotniejszym elementem wpływającym na zdolność kredytową jest nasz dochód netto. Jest to dochód „na rękę”, czyli wielkość dochodów, która pozostaje do Naszej dyspozycji po odjęciu wszystkich kosztów. Jeśli mamy dobre przychody i małe koszty, oznacza to wyższy dochód netto i większą zdolność kredytową.

ImperiumFinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter