Kto ma prawo do udzielania kredytów i pożyczek w naszym kraju?

Kto ma prawo do udzielania kredytów i pożyczek w naszym kraju

Często zdarza się że potrzebujemy gotówki i jesteśmy zmuszeni zaciągnąć kredyt czy pożyczkę aby zrealizować zamierzony cel. Kredyt możemy otrzymać z kilku źródeł, natomiast najważniejszy w tym wszystkim jest koszt zaciągniętego zobowiązania. Czasami mamy możliwość pożyczenia pieniędzy od rodzimy, znajomych i to jest zazwyczaj najlepsze rozwiązanie niż pożyczka czy kredyt w banku.

Instytucje uprawnione do udzielania kredytów i pożyczek

W Polsce udzielają kredytów i pożyczek najczęściej instytucje finansowe, czyli banki komercyjne i spółdzielcze. Kredyt również otrzymamy od firm pożyczkowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych i pracowniczych kasach pożyczkowych. Pieniądze możemy pożyczyć z kilku źródeł. Każda instytucja finansowa podlega pod różne przepisy prawa. Banki podlegają prawu bankowemu i są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast działalność instytucji pożyczkowych sprawuje Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Firmy pożyczkowe udzielające pożyczek muszą przestrzegać ustawy o kredycie konsumenckim i zapisy zawarte w ustawie antylichwiarskiej. Dzięki tym przepisom pożyczkobiorcy są chronieni i czują się bezpieczniej zaciągając pożyczkę w instytucji finansowej.

Przepisy regulujące udzielania kredytów i pożyczek

Przepisy regulujące udzielania kredytów i pożyczek określają na jakich zasadach otrzymamy pieniądze i  jaki koszt poniesiemy za pożyczone pieniądze.
Banki- podlegają Komisji Nadzoru Finansowego i podlegają pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
Instytucje finansowe- podlegają pod Polski Związek Instytucji Pożyczkowych i podlegają ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tzw. ustawa antylichwiarska oraz aktualna ustawa o kredycie konsumenckim (z dnia 12 maja 2011 roku). W każdej umowie pożyczkowej mamy przedstawione koszty pożyczki. Koszt pożyczki obejmuje odsetki, prowizja, opłaty przygotowawcze i  administracyjne. Wszystkie poniesione koszty razem z prowizją składają się na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, czyli RRSO.

Pożyczka od osoby prywatnej

Na rynku finansowym coraz częściej pojawiają się pożyczki prywatne od inwestorów. Trzeba pamiętać że do takiej pożyczki trzeba mieć zabezpieczenie w postaci nieruchomości- dom, mieszkanie, działka. Inwestor zabezpiecza się na nieruchomości w IV dziale KW. Inwestor przedstawia wszystkie koszty za udzielenie pożyczki i czas trwania pożyczki Jeżeli pożyczkobiorca akceptuje warunki umowy to umowa pożyczkowa podpisywana jest u notariusza. Koszt notariusza ponosi pożyczkobiorca. Zanim zdecydujesz się na pożyczkę prywatną poproś o pomoc finansową rodzinę lub znajomych. Pomoc od rodziny na pewno będzie tańszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem dla nas.

ImperiumFinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter