Czy upadłość banku jest możliwa? Co stanie się z lokatami i kredytami?

udadłość banku co z kredytami i lokatami naszymi

Upadłość banku komercyjnego jest jak najbardziej możliwa i może wyniknąć z zawieszenia działalności banku. Na koniec roku bank robi bilans sprawozdawczy i wtedy wiadomo czy bank jest rentowny. Jeżeli okaże się że aktywa są niewystarczające, to niezwłocznie bank ma obowiązek poinformować Komisje Nadzoru Finansowego(KNF). KNF wydaję decyzję odnośnie zawieszenia banku i powołuje odpowiedni zarząd. W innym przypadku KNF występuje do sądu i składa wniosek o upadłości banku. Pierwsze informacje o upadłości naszego banku są bardzo stresujące dla nas. Tak naprawdę nie wiemy co stanie się z naszymi pieniędzmi i zaciągniętymi kredytami. Często wypłacamy wszystkie oszczędności z banku jeśli tylko możemy to jeszcze zrobić. Niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie może skutkować refleksjami, czy banki są zagrożone upadłością.

Jak wypłacić pieniądze z rachunków, lokat po upadłości banku?

W naszym kraju funkcjonuje system wypłaty depozytów, który został prawnie sporządzony i zatwierdzony. W przypadku upadłości banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zajmuje się rozliczeniem naszych zgromadzonych pieniędzy na rachunkach i lokatach. Możemy być spokojni, ponieważ BFG zagwarantuje nam wypłatę pieniędzy. Kwota gwarantowana przez BFG to równowartość 100 000 euro, która zostanie pokryta.

Co dzieje się z kredytem po upadłości banku?

Upadłość banku nie oznacza że przestaniemy spłacać kredyt lub pożyczkę. Nasz dług nie zostanie umorzony przez to że bank ogłosił upadłość. Nadal musimy spłacać zaciągnięty kredyt na wskazany w umowie kredytowej rachunek do spłat kredytu. Również możemy spłacić wcześniej udzielony nam kredyt zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Sytuacja będzie wygląda trochę inaczej, jeżeli bank zostanie przejęty przez inny podmiot finansowy. Może okazać się wtedy, że dostaniemy nowy numer konta do spłaty kredytu lub pożyczki. Musimy pamiętać aby regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązania, ponieważ przy długich opóźnieniach bank przy długich opóźnieniach bank ma prawo wypowiedzieć nam umowę kredytową i żądać natychmiastowej spłaty całego zadłużenia. Bank rozpocznie proces windykacji oraz egzekucji.

ImperiumFinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter