Śmierć kredytobiorcy a dalsza spłata zaciągniętych kredytów