Jakie są różnice pomiędzy kredytem a pożyczką?

kredyt a pożyczka

Pożyczkę zaciągniemy na prostych zasadach, nawet online w krótkim czasie. Do pożyczki, czy chwilówki nie musimy przedstawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodzie od pracodawcy. Firmy pożyczkowe nie zawsze sprawdzają bazy BIK, BIG. Zdolność kredytową liczą mniej rygorystycznie. Przy zaciąganiu kredytu bankowego czas i procedury są dłuższe, co wiąże się z mniejszym kosztem kredytu i wyższą kwotą kredytu. Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką jak widać są duże.

Po kredyt tylko do banku

Kredyt a pożyczka to dwa różne pojęcia- zaciągane długi na różnych warunkach. Kredyt zaciągniemy tylko w banku, a pożyczkę dostaniemy od instytucji pożyczkowej a nawet od osoby fizycznej. Kredytu udziela się na podstawie Prawa bankowego, a pożyczki reguluje prawo cywilne. Umowa kredytu jest odpłatna, natomiast pożyczkę mona uzyskać bez żadnych kosztów. Kredyt możemy spłacić wcześniej wtedy dostaniemy zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu a odsetki są umarzane. Możemy się starać o kredyt gotówkowy na dowolny cel lub konsolidacyjny na spłatę obecnych zobowiązań  z możliwością dodatkowej gotówki. Okres kredytowania przy kredycie jest długi nawet do 144 miesięcy. Pożyczkę zaciągamy zawsze na określony cel i są krótkoterminowe. Kredyt bankowy zawieramy w formie pisemnej, a pożyczkę do kwoty 1000 zł możemy zawrzeć w formie ustnej.

Regulacje prawne kredyt a pożyczka

Kredyt jest regulowany prawem bankowym, ustawami o kredycie konsumpcyjnym oraz innymi aktami prawnymi. Wszystkie ustawy, akty odnoszą się bezpośrednio do konkretnego rodzaju kredytu np. kredyt hipoteczny  (ustawa o księgach wieczystych i hipotece dla kredytów hipotecznych).

Pożyczki są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego. W kodeksie są zapisy określające maksymalne koszty pożyczki. Art. 359 mówi że od zaciągniętej pożyczki należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego. Wysokość maksymalnych odsetek z zaciągniętej pożyczki, nie może przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.

Co łączy kredyt i pożyczkę?

Zaciągając kredyt czy pożyczkę zobowiązujemy się do spłaty długu na określonych warunkach w zawartej umowie.

ImperiumFinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter