Czym jest upadłość konsumencka?

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka w dużym skrócie polega na ogłoszeniu upadłości i anulowania wszystkich dotychczasowych długów oraz rozpoczęciu nowego startu bez dotychczasowych finansowych zobowiązań.

Kiedy możemy wnioskować o upadłość?

Prawdziwość przesłanek decydujących o upadłości sprawdza sąd i tam też kierujemy nasz wniosek. Taki wniosek możemy złożyć w sytuacji gdy nasze dochody nie są w stanie w pełni zaspokoić zaciągniętych długów u wierzycieli.  Są to takie przypadki jak utrata pracy, choroba, zbyt mała liczba dochodu względem zobowiązania.

Kiedy decyzja pozytywna a kiedy odmowna?

W momencie kiedy złożymy wniosek o upadłość konsumencką (co jest równoznaczne z rozpoczęciem pierwszego z trzech etapów postępowania) sąd rozpoczyna dochodzenie w naszej sprawie. O tym czy nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie decydują przesłanki: posiadanie więcej niż jednego wierzyciela, niewypłacalność, niezawiniona przyczyna złego stanu finansowego. Jeżeli sąd dowiedzie, że dążyliśmy świadomie do upadłości, albo była ona efektem niedbalstwa to ma prawo odrzucić taki wniosek. Niedbalstwo jest tu rozumiane jako np. celowe zaciąganie długów niemożliwych do spłacenia czy ogólny brak dążenia do zaspokojenia wierzycieli. Natomiast pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie możliwe w przypadku jakiegoś nagłego zdarzenia albo po prostu jeżeli z czasem okazało się, że nasze możliwości finansowe nie są wystarczające do spłaty zadłużenia.

Ogłoszenie upadłości i licytacja

W momencie, w którym nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i oficjalnie ogłosimy upadłość, nasze finanse są przejmowane przez syndyka, a osoba upadła traci zarząd nad swoim majątkiem. Wtedy rozpoczyna się tzw. rok z syndykiem. Majątek taki staje się masą upadłości i służy do opłacenia nim po równo wszystkich wierzycieli. W tym momencie wszystkie cenne przedmioty jak samochód, telewizor itp. zostają zlicytowane i rozdzielone po równo na wszystkich wierzycieli.

Nowy start

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi w końcowym efekcie do wyzerowania wszystkich długów i nowego startu bez obciążeń finansowych. W momencie kiedy mieszkanie lub dom zostały zlicytowane, obywatelowi zostają wydane fundusze na możliwość wynajmu mieszkania przez okres 12 lub 24 miesięcy.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter