Wszystko o kredycie hipotecznym

kredyt hipoteczny

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny zabezpiecza nas przed brakiem możliwości dalszego spłacania kredytu. Jest on ściśle powiązany z nieruchomością, którą chcemy nabyć i jednocześnie aby to zrobić, wziąć na nią kredyt.

Jak to wygląda w praktyce? 

Pierwsze co musimy zrobić to ocenić czy posiadamy odpowiednią ilość oszczędności na wkład własny (do 20% całościowej kwoty kredytu) oraz na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z m.in. wyceną nieruchomości czy ubezpieczeniem kredytu. Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy przedwstępnej z właścicielem nieruchomości oraz udanie się do banku w celu przedyskutowania wszystkich formalności związanych z wzięciem kredytu. 

hipoteka

Oprocentowanie i prowizje 

Na oprocentowanie w kredycie hipotecznym składa się stopa procentowa WIBOR oraz marża banku. Stopa procentowa jest to cena po jakiej banki udzielają sobie nawzajem pożyczek. To co dla nas jest najistotniejsze to im niższy WIBOR tym mniejsza rata kredytu. Stopa procentowa jest niezależna bezpośrednio od banku dlatego większe znaczenie ma marża. Marża jest składnikiem oprocentowania niezmiennym przez cały okres kredytowania. Na jej wpływ ma wysokość wkładu własnego, kwota kredytu oraz nasza zdolność kredytowa, przeważnie im lepsze w danej sytuacji są te czynniki tym niższa będzie marża, z korzyścią dla nas. Prowizja natomiast jest udzielana jednorazowo, i przysługuje banku za udzielenie kredytu. Prowizje wahają się od 0 do 3%. W głównej mierze zarówno oprocentowanie jak i prowizja są zależne od indywidualnej sytuacji koijenta dlatego ich wysokość i forma opłacania może podlegać negocjacji. 

Księga wieczysta i ubezpieczenia 

W księdze wieczystej są zawarte wszystkie prawne informacje o danej nieruchomości. W momencie kiedy nabywamy dom lub mieszkanie należy wysłać stosowny wniosek do sądu wieczystoksięgowego na piśmie oraz uiścić związane z tym opłaty (ok. 300 zł). Jednak zanim do tego dojdzie (a okres wpisu może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy) należy opłacać ubezpieczenie pomostowe. Jest to zabezpieczenia dla banku ponieważ moment między udzieleniem kredytu a wpisaniem do księgi jest najryzykowniejszy. Ubezpieczenie pomostowe jest opłacane w większości przypadków jako podniesiona marża. Warto również pamiętać o ubezpieczeniu nieruchomości, jako zabezpieczenie przed różnego rodzaju wypadkami losowymi, czasem niektóre instytucje wymagają również cesji z ubezpieczenia na życie lub od ryzyka utraty pracy. 

Decyzja i uruchomienie kredytu

W okresie do 21 dni od złożenia dokumentów bank ma obowiązek podjęcia decyzji kredytowej. Natomiast po ogłoszonej decyzji banku mamy prawo do 14 dni na podjęcia decyzji ostatecznej. A po wystawieniu ostatecznej decyzji kredytowej mamy 31 dni na podpisanie umowy. Warto pamiętać, że po oficjalnym podpisaniu umowy jest przewidziany czas na ,,ochłonięcie” czyli możliwość wypowiedzenia umowy przez 14 dni jej funkcjonowania. Jedyne koszty jakie będziemy musieli ponieść to odsetki od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

Kredyty Kraków – sprawdź

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter