Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać kredyt gotówkowy?

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać kredyt gotówkowy

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać kredyt gotówkowy?

Bank musi wiedzieć dla kogo udziela kredytu. W tym celu będziemy potrzebować dowód osobisty lub paszport. Przed rozpoczęciem składania wniosku o kredyt gotówkowy należy upewnić się, iż posiadany dokument jest ważny i nadaje się do użytku. Kiedy już bank wie, dla kogo będzie pożyczał pieniądze, chciałby też mieć pewność, iż rata kredytu zostanie spłacona. Dlatego każdy kto ubiega się o kredyt gotówkowy powinien wskazać z jakiego źródła otrzymuje pieniądze za wynagrodzenie. Tu lista jest nieco dłuższa, jednak wierzymy że nikt nie będzie miał żadnych problemów z odszukaniem swojego tytułu wynagrodzenia. Jeżeli nadal nie wiedzą Państwo jaki dokument do nas dostarczyć – prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Źródła dochodu akceptowane przez banki.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę / umowę zlecenie / umowę o dzieło Powinny dostarczyć jeden z dokumentów

 • aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
  lub
 • 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia na konto bankowe

Emeryci ubiegający się o kredyt gotówkowy powinni dostarczyć

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia np. ostatni odcinek świadczenia lub ostatni wpływ świadczenia na konto bankowe
 • aktualna decyzja waloryzacji
 • aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia lub legitymacja emeryta

Osoby prowadzące działalność rolniczą ubiegający się o kredyt gotówkowy powinni dostarczyć

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub nakazu płatniczego
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami lub ostatni dowód opłacenia składki KRUS
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego lub ostatni dowód opłacenia podatku rolnego

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ubiegający się o kredyt gotówkowy powinni dostarczyć

 • CEIDG- wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania: – w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów – zestawienie przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)
 • w przypadku karty podatkowej – decyzja Naczelnika US o w przypadku ryczałtu – ostatnie zeznanie roczne potwierdzone przez US (PIT 28)

Renciści ubiegający się o kredyt gotówkowy powinni dostarczyć

 • ostatni dowód wypłaty np. ostatni odcinek świadczenia lub ostatni wpływ świadczenia na konto bankowe
 • aktualna decyzja waloryzacji
 • aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty

ImperiumFinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter